Επικοινωνία

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)

Τηλ./Fax 210 4953646

Email: info@empakan.gr